SDÍLENÍ – Zástupkyně ředitelky MŠ

Webinář dává prostor pro sdílení v rámci daných témat, obohacení o nové zkušenosti, získání užitečných rad a v neposlední řadě vytvoření prostoru pro dotazy.


Dopolední blok:

Lektor: Mgr. Alena Matějovská

Ředitelka a zástupkyně na jedné vlně

Témata k diskusi: Nastavení spolupráce mezi ředitelkou a zástupkyní pro kvalitní zajištění pedagogického procesu v MŠ; kompetenční model a SWOT analýza funkce zástupkyně; delegování odpovědnosti a pravomocí a jeho úskalí.


Odpolední blok:

Lektor: Bc. Šárka Škrabalová

V ředitelně efektivně a prakticky

Témata k diskusi: Užitečné tipy pro každodenní práci s počítačem, program Správa MŠ, elektronická třídní kniha a jiná dokumentace v digitální podobě. Vše, k čemu může digitalizace přispět k zjednodušení práce ředitelky mateřské školy.


Základní informace:

Akreditace: č. j. MSMT- 8256/2019-2-216

s názvem Zástupkyně ředitelky mateřské školy – most mezi ředitelkou a pracovním týmem


Termín: 26.5.2021 od 9:00 do 15:30

Forma: ON-LINE webináře přes Google Meet

Lektorky: Mgr. Alena Matějovská, Bc. Šárka Škrabalová

Cena: 1 500 Kč


PŘIHLÁSIT SE