Zástupkyně ředitelky mateřské školy

 

 Číslo akreditace: Č.j.: MSMT- 8256/2019-2-216

 

Zástupce ředitele je nejbližším spolupracovníkem ředitele školy ve všech oblastech řízení. Je v kontaktu se všemi partnery pedagogického procesu – s ostatními pedagogy školy, dětmi, rodiči i s veřejností.

S ředitelem školy by měl zástupce ředitele tvořit nerozlučný tandem, jehož společným cílem je neustálý rozvoj a posun školy dle předem stanovené vize.

Jaké by měl mít kompetence a jak si vybrat toho „správného“ zástupce? Jak si nastavit pravidla spolupráce mezi ředitelem a zástupcem? Jak by měla vypadat náplň práce zástupce MŠ? Na tyto i mnohé jiné otázky nejdete odpovědi na semináři, který je určen pro nové, ale i stávající zástupkyně ředitelky mateřské školy.

 

Kdy:  13.11. 2019

 

Čas:  9 – 15.30 hod.

 

Časová dotace:  8 vyuč. hodin

 

Kde:  VIC ČVUT Jugoslávských partyzánů 1580, Praha 6

Zastávka tramvaje Lotyšská

Učebna se nachází ve třetím patře budovy, vchod B3 z ulice Jugoslávských partyzánů

 

Co:  Zástupkyně ředitelky mateřské školy

 

Kdo:  Mgr. Alena Matějovská

 

Cena:  1 200 Kč, cena obsahuje lektorné, občerstvení a malý oběd 

seminář je možné platit ze šablon

 

Přihlásit se