Zástupkyně ředitelky mateřské školy – most mezi ředitelkou a pracovním týmem

Seminář pro veřejnost

Zástupce ředitele je nejbližším spolupracovníkem ředitele školy ve všech oblastech řízení. Je v kontaktu se všemi partnery pedagogického procesu – s ostatními pedagogy školy, dětmi, rodiči i s veřejností.

S ředitelem školy by měl zástupce ředitele tvořit nerozlučný tandem, jehož společným cílem je neustálý rozvoj a posun školy dle předem stanovené vize.

Jaké by měl mít kompetence a jak si vybrat toho „správného“ zástupce?
Jak si nastavit pravidla spolupráce mezi ředitelem a zástupcem?
Jak by měla vypadat náplň práce zástupce MŠ?

Na tyto i mnohé jiné otázky nejdete odpovědi na semináři, který je určen
pro nové, ale i stávající zástupkyně ředitelky mateřské školy.

 

 
 

Základní informace:

Akreditace:

č. j. MSMT- 8256/2019-2-216
s názvem Zástupkyně ředitelky mateřské školy – most mezi ředitelkou a pracovním týmem
8 vyučovacích hodin

Termín: 12.1.2022 od 9:00 do 15:30

Místo: Hotel Smaragd, Geologická 2a, Praha 5 – Barrandov

Lektor: Mgr. Alena Matějovská

Cena: 1 200 Kč

 

PŘIHLÁSIT SE