Workshop letní psychohygieny pro pedagogy

 

Worskhop je akreditován jako Osvěžovna I. aneb Osobnostně sociální
rozvoj předškolních pedagogů MŠ pod č. j. MSMT-758/2017-1-96.

 

Vzdělávací cíl: Hlavním cílem letního workshopu je naučit se „vypnout“, odpočívat, umět hospodařit se silami v rámci celkové harmonie. Jednou z možností, jak se k rovnováze přiblížit je muzikoterapie. Naším dalším cílem je předat účastníkům konkrétní náměty a inspiraci pro využívání prvků muzikoterapie a muzikofiletiky při práci s dětmi. Seznámit je s netradičními nástroji formou osobního prožitku v rámci relaxace i aktivní hry na
nástroje. Předání zkušeností z praxe – využití terapie při práci s dětmi.

 

Anotace: Seminář přináší základní informace o významu aktivního i pasivního odpočinku, jeho
vliv na vyrovnanost osobnosti pedagoga a v neposlední řadě na jeho pracovní výkon. Jedním
z nástrojů psychohygieny, které můžeme k nabrání sil použít, je muzikoterapie.
Je to cesta, který využívá hudbu k navození pozitivních změn v oblasti tělesné, duševní a
emoční. Respektuje přírodní zákony, využívá nejstarších hudebních nástrojů, u kterých je
zachováno přirozené ladění.
Zabývat se budeme také odlehčenou formou muzikoterapie, která se pojí s hudebním
vzděláváním dětí, nese název muzikofiletika a rozvíjí oblast emočního a uměleckého
potenciálu.
Seminář nabízí ukázku nové cesty relaxace a odpočinku pomocí netradičních
hudebních nástrojů a možnost využití této techniky v rámci předškolního vzdělávání
formou muzikoterapeutických pohádek.

 

P R O G R A M:

 

Pondělí – 17.8.2020

10:00 – odjezd Praha – Vodňany

12:00 – registrace účastníků, přivítání účastníků workshopu

12:30 – 13:00 – oběd

13:00 – 15:30 – workshop

15:30 – 15:45 – coffee break

15:45 – 17:45 – workshop

18:00 – večeře (hradí si účastníci)

 

Úterý – 18.8.2020

08:00 – 08:30 – snídaně

08:30 – 10:30 – workshop

10:30 – 10:45 – coffee break

10:45 – 12:45 – workshop

12:45 – 13:15 – oběd

13:15 – 15:45 – workshop

15:45 – 16:00 – coffee break

16:00 – 18:00 diskuse s lektory

18:00 – večeře (hradí si účastníci)

 

Středa – 19.8.2020

08:00 – 08:30 – snídaně

08:30 – 10:00 – workshop

10:00 – 10:30 – coffee break

10:30 – 11:30 – workshop

11:30 – 12:30 – oběd, závěr workshopu

13:00 – odjezd do Prahy

 

 

Kdy: 17. – 19.8.2020

 

Časová dotace: 16 vyuč. hodin

 

Kde: FROVJU, MEVPIS Vodňany, Na Valše 207, 389 01 Vodňany

 

 Co: Workshop letní psychohygieny pro pedagogy

 

Kdo: Květa Hrbková, Markéta Havlová, Pavla Ponertová

 

Pro koho: Pedagogy mateřských škol

 

Cena: 3.600 Kč (třídenní workshop) – uvedená cena je vč. ubytování, učebních materiálů, snídaně, oběda a coffee breaků

 

 

 

Přihlásit se:

Pro závaznou rezervaci kontaktujte Danu Brožovou email – dbrozova@frov.jcu.cz nebo tel.číslo – +420 602 269434

 

Možnost zajištění dopravy Praha/Vodňany a zpět.

 

Lektorské zajištění:

Alkion centrum s.r.o., Mgr. Květa Hrbková email – info@alkion.cz nebo tel.číslo – +420 778 012 983