WEBINÁŘ Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – komunikace jako účinný nástroj spolupráce

WEBINÁŘ pro veřejnost

 

Osobnost nedělá titul, osobnost dělá pocit, který vedle některých lidí máš“

Osobnost pedagoga, jak důležitá dvě slůvka, když se díváme na naše školství. Profesionalita, empatie, komunikace, tím vším se zabýváme v rámci dalšího vzdělávání.

My chceme jít více ke kořenům, k začátku, k osobnosti.

Zveme vás k nahlédnutí do osobnostně sociálního rozvoje, do významu slov komfortní zóna, kompenzační mechanismy nebo psychická stabilita.

Společně se podíváme, co o své osobnosti víme, kam směřujeme, co nás brzdí, a naopak, co je naším hnacím motorem na cestě životní i profesní.

Pojďme si vyblokovat čas a obrátit pohled k sobě samé,

věřím, že to pomůže nám, ale také našim blízkým, kolegyním

i dětem, které máme ve třídě.

Těším se na setkání s vámi.

Květa Hrbková

Základní informace:

Akreditace:

č.j.: MSMT- 8256/2019-2-216

s názvem Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – komunikace jako účinný nástroj spolupráce

8 vyučovacích hodin

Termín: 16.2.2022 od 9:00 do 15:30

Místo: ONLINE přes Google Meet

Lektor: Mgr. Květa Hrbková

Cena: 1 200 Kč

PŘIHLÁSIT SE