Otevřené semináře

Otevřené semináře mají velkou výhodu v tom, že se jich účastní frekventanti z různých mateřských škol. Mají své zkušenosti, o které se mohou podělit s ostatními, ale také získají informace o řešení problematiky ostatních účastníků kurzu.

V současné době nabízíme otevřené kurzy v kalendáři akcí