Vzdělávání pro MŠ

Společnost Alkion centrum s.r.o. přináší primárně vzdělávání do předškolních zařízení v ČR. Velmi si našich pedagogů, chův a asistentů vážíme. Dávají našim dětem vzdělání,  prohlubují prvky výchovy, které děti mají nebo také nemají z rodiny a hlavně vytváří pro naše děti prostředí bezpečné, laskavé a velmi kreativní.

Proto naše vzdělávací akce směřují k psychické stabilitě pedagoga, k prevenci profesního i osobnostního vyhoření a doplňování tolik potřebných sil.