Semináře do sborovny

 

 

 

 

 

 

Nabízíme možnost připravit podle potřeb vaší školy jednorázové vzdělávací akce pro celý kolektiv, případně kolektivy několika škol.

 

                    Akreditované semináře:

 

 

 

Osobnostně  sociální rozvoj pedagogů mateřských škol 16 hodin

 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol 40 hodin

 

Dále semináře s časovou dotací 6 hodin

Psychohygiena pro pedagogy MŠ a ZŠ

Hranice a rituály ve výchově dětí

Psychická odolnost

Asertivní řešení konfliktů

Jak zacházet se stresem

Komunikace s rodiči

 

Dále semináře s časovou dotací 8 hodin

 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů- asertivní komunikace a chování

Zástupkyně ředitelky mateřské školy-most mezi ředitelkou a pracovním týmem

Upevnění pozice ředitelky mateřské školy

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů-komunikace jako účinný nástroj spolupráce

 

 

Téma, termín a čas vzdělávacího programu bude domluven podle požadavků a možností školy.

 

 

Reference:

 

Již druhým rokem probíhají v naší mateřské škole „semináře na míru“, které se těší u paní učitelek velké oblibě. Velkou výhodu shledáváme zejména v tom, že si můžeme zvolit téma, které nás zajímá, či trápí a pozvat lektora, na kterého máme dobré reference nebo osobní zkušenost z jiných vzdělávacích akcí a netradiční formou získat nové poznatky, rady a doporučení v dané oblasti. Nedávno jsem oslovila vzdělávací centrum ALKION a Mgr. Květa Hrbková pro nás připravila seminář na téma Psychická odolnost a její dosažitelnost. Dozvěděly jsme se spousty zajímavých informací a využily prostory i pro nácvik relaxační techniky.

Seminář na míru má jinou podobu, než běžné vzdělávací semináře a proto se učitelky cítí ve svém prostředí uvolněně, mají daleko větší prostor pro diskuzi, možnost se zeptat na konkrétní problém a jeho řešení. Mgr. Hrbková má s tímto způsobem vzdělávání zkušenosti, proto se dokázala přizpůsobit, ale zároveň se držela daného tématu a předat nám zajímavé a cenné rady a informace.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Za kolektiv MŠ Šluknovská, Praha 9
Petra Jindráčková
ředitelka školy