SDÍLENÍ I. – Upevnění pozice ředitelky mateřské školy

Seminář pro veřejnost

Seminář je určen pro ředitele, případně i zástupkyně mateřských škol..

Hlavními náměty k diskuzi budou témata, která většinu ředitelů tíží, tj. zda může být ředitel i dobrý pedagog, kdy vykonávat přímou pedagogickou činnost, jak a co delegovat, koho, kdy a za co odměňovat, hospitační činnost, vedení pedagogických rad a porad, základní povinná pedagogická dokumentace v ředitelně a ve třídě i další aktuální témata.

 
 

Základní informace:

Akreditace:

č. j. MSMT- 8256/2019-2-216
s názvem Upevnění pozice ředitelky
8 vyučovacích hodin

Termín: 13.1.2022 od 9:30 do 16:00

Místo: Hotel Smaragd, Geologická 2a, Praha 5 – Barrandov

Lektor: Mgr. Jana Dvořáková, Renata Nováková

Cena: 1 500 Kč

 

PŘIHLÁSIT SE