SDÍLENÍ – Upevnění pozice ředitelky

Akreditace č. j. MSMT- 8256/2019-2-216

Webinář dává prostor pro sdílení v rámci daných témat, obohacení o nové zkušenosti, získání užitečných rad a v neposlední řadě vytvoření prostoru pro dotazy.

 

Dopolední blok:

Lektor: Mgr. Jana Dvořáková

Multifunkční ředitel – stíhá být i pedagogem?

Témata k diskuzi: Musí být ředitel i dobrý pedagog? Kdy vykonávat přímou pedagogickou činnost? Jak a co delegovat? Koho, kdy a za co odměňovat? Hospitace, pedagogické rady a porady kdy a jak?  Konzultační hodiny, kdy a proč? Základní povinná dokumentace ve třídě i v ředitelně ve vztahu ke vzdělávání …    a další vychytávky:-)

 

Odpolední blok:

Lektor: Renata Nováková

Krok za krokem v pedagogické praxi celý den

Témata k diskuzi: Společná pravidla v rámci MŠ (přímá a nepřímá práce, vystupování učitelky – co vidí rodiče a veřejnost). Plánování lineární a horizontální (ŠVP, TVP, projekty školní a třídní). Organizace činností v průběhu dne (režim dne, souběžné působení učitelů, spojování tříd).  Proces výuky a co k tomu patří: příprava učitele (povinnost?), realizace vzdělávací nabídky (činností, metody, formy), vyhodnocování jak často   a proč (tématu, pokroků dětí, sebereflexe učitelky)

 

Základní informace:

Termín:        25. 3. 2021 od 9:00 do 15:30

Forma:          ON-LINE webináře přes Google Meet

 Lektorky:     Mgr. Jana Dvořáková, Renata Nováková

Cena:             1 500 Kč

OBSAZENO