Upevnění pozice ředitelky mateřské školy – podpora pro ředitelky MŠ I

 

Číslo akreditace: Č.j.: MSMT- 8256/2019-2-216

 

Seminář je určen NEJEN začínajícím, ale i stávajícím ředitelkám mateřských škol. Pod vedením zkušené ředitelky MŠ a lektorky přinášíme informace, rady a návody, jak účelně vést školu a jak si usnadnit působení v náročné a zodpovědné pozici ředitelky mateřské školy.  Součástí semináře bude diskuse o tom, jak vést kolektiv, jak spolupracovat s rodiči a zřizovatelem, jak delegovat některé činnosti na ostatní zaměstnance, jaké dokumenty zpracovat. Velký prostor bude vyhrazen sdílení zkušeností a vašim dotazům. Ty si můžete připravit dopředu, případně zaslat e-mailem na kreuzmannova@alkion.cz, do předmětu uveďte – dotaz na 16.4.2020

 

Ředitelka mateřské školy zastává neuvěřitelné množství rolí, mimo manažerky, učitelky, personalistky, rozpočtářky, bezpečnostního technika, úřednice či fakturantky bývá také matkou, partnerkou a všech svých profesních rolí se chce zhostit se ctí, erudicí a nasazením. Jednoduše multifunkčí bytost. K tomu by měla být příjemná, vzdělaná, laskavá, vždy dobře naladěná, chápající…Ve své pozici navíc čelí skutečně mimořádné odpovědnosti – vůči dětem, jejich zákonným zástupcům, zřizovateli i vůči kolegům. Přijde vám vhod podpora? Přihlaste se na náš seminář.

Seminář získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – MSMT – 8256/2019-2-2016

 Seminář povede vaše zkušená kolegyně PhDr. Dana Moravcová Ph.D, která funkci ředitelky mateřské školy zastává více jak osmnáct let.

 

Kdy: 16.4.2020

 

Čas:  9 – 15.30 hod.

 

Časová dotace:  8 vyuč. hodin

 

Kde:  VIC ČVUT Jugoslávských partyzánů 1580, Praha 6

Zastávka tramvaje Lotyšská

Učebna se nachází ve třetím patře budovy, vchod B3 z ulice Jugoslávských

partyzánů

 

Co:  Upevnění pozice ředitelky mateřské školy – podpora pro ředitelky MŠ

 

Kdo:  PhDr. Dana Moravcová Ph.D

 

Cena:  1200 Kč, cena obsahuje lektorné, občerstvení a malý oběd

seminář je možné platit ze šablon

 

Přihlásit se: