Upevnění pozice ředitelky mateřské školy

 

číslo akreditace: Č.j.: MSMT- 8256/2019-2-216

 

Vzdělávací program je zaměřen na vzdělávání ředitelek mateřských škol. Směřuje k rozšíření dovedností manažerského řízení procesu změn a koncepčního rozvoje školy, ale i vlastního profesního rozvoje. Program je zaměřen na praktické fungování ředitelky v každodenním chodu předškolního zařízení. Vzdělávací akce přinese pohled do základních oblastí práce ředitelky MŠ, jako jsou základy práva, pracovní právo a vztahy na pracvovišti, financování školy, organizace školy a pedagogického procesu, spolupráce s rodičovskou a ostatní veřejností. Nedílnou součástí vzdělávací akce je téma komunikace. Časový prostor bude věnován motivaci, s jakou je k pozici ředitelky přistupováno.

 

Seminář umožní začínajícím, ale i stávajícím ředitelkám získat informace, rady a návody, jak účelně vést školu a jak si usnadnit působení v náročné, a zodpovědné pozici ředitelky mateřské školy.  Součástí bude diskuse o tom, jak vést kolektiv, jak spolupracovat s rodiči a zřizovatelem, jak delegovat některé povinnosti ředitele na ostatní zaměstnance, jaké dokumenty zpracovat a prostor pro sdílení zkušeností a dotazy.

 

Termín konání: 12.11.2019

 

Kde: VIC ČVUT Jugoslávských partyzánů 1580, Praha 6

Zastávka tramvaje Lotyšská,

Učebna se nachází ve třetím patře budovy, vchod B3 z ulice Jugoslávských partyzánů

 

Lektor: PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

 

Přihlásit se: