Supervize ředitelek mateřských škol

 

Supervize je nástrojem, který nás podporuje, provází a posouvá. Naše supervizní skupiny jsou založené na sdílení dobré praxe, předávání zkušeností, uvědomování si vlastních možností, postojů a potřeb udělat změny tak, aby náš život byl radostný, plnohodnotný a profesně stabilní. Také se potřebujeme neustále vzdělávat a to nejen v rámci profese, ale také života jako takového – i to je supervize.

Jednoduše, supervize je prostor být sám sebou ve skupině lidí, kteří mi rozumí a respektují mě.

Názor na supervizní setkávání ředitelek MŠ si můžete přečíst níže, viz. reference.

Nově se formuje supervizní skupina ředitelek MŠ Praze a okolí, máte-li chuť se k nám připojit, napište na info@alkion.cz, rádi vám podrobné informace k supervizi zašleme.

 

Supervize – jaro 2022


Praha – nová skupina

kdy: 9. února, 22. dubna, 17. června
kde: Hotel Smaragd, Geologická 2a, 152 00 Praha 5 – Barrandov
(v případě omezení bude supervize probíhat on-line přes Google Meet)

 

Střední Čechy a Praha

kdy: 10. února, 21. dubna, 14. června
kde: Hotel Smaragd, Geologická 2a, 152 00 Praha 5 – Barrandov
(v případě omezení bude supervize probíhat on-line přes Google Meet)

 

Plzeň

kdy: 3. února, 20. dubna, 9. června
kde: Hotel Plzeň, Budilova 15, 301 00 Plzeň
(v případě omezení bude supervize probíhat on-line přes Google Meet)

 

Brno

kdy: 2. března, 27. dubna, 7. června
kde: Grandhotel Brno, Benešova 18, 602 00 Brno
(v případě omezení bude supervize probíhat on-line přes Google Meet)

 

Pardubice

kdy: 8. března, 29. dubna, 6. června
kde: MŠ Lentilka, Prodloužená 278, 530 09 Pardubice
(v případě omezení bude supervize probíhat on-line přes Google Meet)

 

 

Reference

Konečně něco pro podporu ředitelek, a ne jenom příkazy, zákazy a další úkoly! Supervize ředitelek, společnosti Alkion pod vedením paní Květy Hrbkové, umožňují nejen sdílení starostí, radostí a zkušeností, ale hlavně setkávání profesně blízkých lidí, kteří zde vždy najdou pochopení, odpovědi na své otázky a tolik potřebné povzbuzení do další práce! Velmi důležitá je zde bezpečná atmosféra ustálené skupiny, tj. možnost otevřenosti i diskrétnosti názorů, vzájemného respektu a přátelského prostředí.

Jana Dvořáková, ředitelka MŠ

 

Supervize s Mgr. Hrbkovou jsou pro mě pokaždé velmi milým setkáním nejen s ní, ale i s kolegyněmi. Vždy se mám možnost zeptat na problematiku, která mě tíží a dostává se mi zpětné vazby či rady JAK se s problémem vypořádat. Z otevřeného jednání jiných se dozvídám, co řeší ony. Supervizní povídání, návody a odborné supervizní vedení mi pomáhá si problém zpracovat v sobě a potom jej správně řešit. Supervize jsou pro mě prvním “ seminářem“ kde nejen pracuji na sobě jako ředitelce, ale kde i relaxuji. Nabíjí mě energií. Těším na další!

Blanka Nešporová, ředitelka MŠ Hustopeče

 

Již delší dobu mám tu čest být ve skupině ředitelek MŠ, které absolvují supervize pod vedením Mgr. Květy Hrbkové. Zpočátku jsem nevěděla, co to bude obnášet, ale nadšení od první supervize mě neopustilo dosud. Sdílet totiž, pod vedením K. Hrbkové, každodenní pracovní, i osobní starosti, ale i radosti mi dodává elán a chuť do dalších dnů. Posouvá mě to, pomáhá hledat řešení a sebe samu.
Květa Hrbková je velmi empatická a dokáže svým klidem a přístupem nenásilně dovést k řešení toho, co máme na očích, ale děláme, že to nevidímeJ Skupinová supervize je pro mě terapie, ze které odcházím s nadšením a pocitem úlevy.

Petra Jindráčková, MŠ Praha

 

Co mi přinášejí supervize?
Hlavně možnost sdílet trable ředitelek s ostatními, poznat, že v tom nejsem sama, že i ostatní mají jiné a mnohdy horší starosti, než mám já. Někdy naleznu ve sděleních ředitelek řešení svého vlastního problému, získám návody, informace a doporučení, která mi mohou práci ředitelky usnadnit. Díky laskavému slovu Květušky ulevím duši a na problémy nahlížím optimističtěji.

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D., ředitelka MŠ Praha

 

Co pro mě znamená supervizní setkání?
Je to den, který mám vyhrazený pouze pro sebe, kdy se setkávám s příjemnými lidmi ze stejného pracovního prostředí. Vzájemně se na sebe těšíme a dokážeme probrat pracovní i soukromé věci. Nasloucháním a radou si dokážeme pomoci nebo se na věci podívat z jiných úhlů pohledu.
Je mezi námi kamarádská atmosféra plná důvěry a víme, že před sebou můžeme mluvit o všem.
Osobní setkání pro nás bylo dlouho nenahraditelné, ale zjistili jsme, že si v době koronaviru vzájemně chybíme a potřebujeme i on-line setkání.
Jsme prima parta ženských, o kterou se stará skvělá žena s velkým srdcem a vždy se postará o to, že je každé setkání nezapomenutelné.
Květuško, moc Ti děkujeme.

Eva Králíčková, ředitelka MŠ Pardubice

 

Již mnoho let se účastním ředitelských supervizí pod vedením Mgr. Květušky Hrbkové. Každé setkání je velice milým, příjemně stráveným časem ve společnosti dalších kolegyň a s velkou přidanou hodnotou, kterou je dlouhodobá podpora, učení a poznávání.
Na společných setkáních sdílíme vlastní zkušenosti a společně hledáme nejvhodnější a nejlepší možná řešení. Učíme se vnímat a porozumět problémům dalších kolegyň, nasloucháme, objevujeme a přicházíme na nové postupy, možnosti a rituály při komunikaci, řešení problémů, využívání času, sebereflexe, vedení týmu apod.

Alena Rybková, ředitelka MŠ Pardubice

 

Supervize ředitelek vedená Květuškou Hrbkovou je něco, co je pro mojí práci naprosto nepostradatelné.
Ředitelka školy potřebuje při své práci dobrého právníka, bezpečáka, účetní atd. Ale musí se také postarat o sebe.
Potřebuje s někým sdílet svoje každodenní profesní starosti, mít možnost dozvědět se, jak podobné problémy řeší jiné kolegyně nebo naopak podělit se o věci, které se povedly.
Setkání přesahují z pracovní i do lidské roviny a posilují ve mně odhodlání a vůli nevzdávat se, bojovat anebo, jak říká Květuška „Mít záložní plán“.

Monika Biemannová, ředitelka MŠ, Praha 2

 

Co mi přináší supervize ředitelek:
1. Zastavení
2. Zamyšlení se – co je u mě nového jak v práci, tak i v soukromí
3. Pohodové a přátelské prostředí
4. Důvěra
5. Sdílení
6. Inspirativní prostředí – zde mě napadá náhle a zčistajasna konkrétní řešení problémů, ke kterým bych jinak jen stěží a dlouze hledala cestu.
7. Obohacení – jak soukromé, tak i pracovní /tak nějak se vyčistí a nastaví hlava/.

Děkuji moc, Hana Popelková MŠ Svitavy

 

Paní Hrbková mě všem zúčastněným představila a ihned jsem měla pocit, že mě ostatní paní ředitelky přijaly mezi sebe.
Musím přiznat, že v těch dnech jsem už byla téměř na pokraji svých sil ….všechno to nové kolem ředitelování, papíry, tabulky, papíry, tabulky a k tomu ještě ten zatracený Covid!
Práce s lidmi je náročná a se ženami obzvlášť…
Supervizí jsem zjistila, že jsme všechny na „stejné lodi“. Že i roky „ostřílené“ paní ředitelky řeší problémy s legislativou, s podřízenými, s dětmi, s rodiči….
Myslela jsem si, že jsem nemožná, že to nezvládám a byla jsem přesvědčena, že jsem se unáhlila, když jsem se rozhodla vzít funkci ředitelky…
Paní ředitelky mě velmi podpořily. Řekly, že i ony měly takové začátky a jak již jsem zmínila, řeší NĚCO vlastně neustále.
Měla jsem až pocit, že se „předhánějí“, kdo mi poradí. Bylo to od všech tak milé, že jsem neudržela slzu….
A s novým rokem je zase vše ve starých kolejích a já již nyní „vyhlížím, kdy bude další setkání.
A to, že je to on-line -mi ve finále vlastně vůbec nevadilo, alespoň jsem nešla na metro a na vlak s ubrečenýma očima.
Takže – kdo ještě váhá, a jak jste psala slovo SUPERVIZE ho skoro děsí, nemějte strach a přisedněte na jednu loď.
Všechny zdravím a v novém roce přeji jen vše dobré.

Hedvika Filipiová, ředitelka MŠ Pardubice

 

Supervize je pro mě den strávený v příjemné atmosféře stejně naladěných lidí. Přicházím s dotazem, problémem, s hlavou plnou starostí. Odcházím s odpovědí na dotaz, s možností řešení problému a s vědomím, že v tom nejsem sama. I ostatní řeší podobné situace. A proč se sem těším? Protože jsou zde lidé, kteří mi rozumí, vědí, o čem mluvím. Děkuji paní Hrbkové za její přístup a vlídné vedení.

                                                       Jitka Kučerová, ředitelka MŠ Jedovnice