SDÍLENÍ – cyklus seminářů pro ředitelky, vedoucí učitelky a zástupkyně MŠ

 

Připravili jsme pro vás cyklus tří webinářů, které dávají prostor pro sdílení v rámci daných témat, obohacení o nové zkušenosti, získání užitečných rad a v neposlední řadě vytvoření prostoru pro dotazy.

 

Termín: 4. 3. 2021

Dopolední blok:
Lektor: Mgr. Jana Dvořáková
Multifunkční ředitel – stíhá být i pedagogem?
Témata k diskusi: Musí být ředitel i dobrý pedagog? Kdy vykonávat přímou pedagogickou činnost? Jak a co delegovat? Koho, kdy a za co odměňovat? Hospitace, pedagogické rady a porady kdy a jak?  Konzultační hodiny, kdy a proč? Základní povinná dokumentace ve třídě i v ředitelně ve vztahu ke vzdělávání …    a další vychytávky:-)

Odpolední blok:
Lektor: Renata Nováková
Krok za krokem v pedagogické praxi celý den
Témata k diskusi: Společná pravidla v rámci MŠ (přímá a nepřímá práce, vystupování učitelky – co vidí rodiče a veřejnost). Plánování lineární a horizontální (ŠVP, TVP, projekty školní a třídní). Organizace činností v průběhu dne (režim dne, souběžné působení učitelů, spojování tříd).  Proces výuky a co k tomu patří: příprava učitele (povinnost?), realizace vzdělávací nabídky (činností, metody, formy), vyhodnocování jak často  a proč (tématu, pokroků dětí, sebereflexe učitelky)

 

Termín: 24. 3. 2021

Dopolední blok:
Lektor: Mgr. Alena Matějovská
Témata k diskusi: Nastavení spolupráce mezi ředitelkou a zástupkyní pro kvalitní zajištění pedagogického procesu v MŠ; kompetenční model a SWOT analýza funkce zástupkyně; delegování odpovědnosti a pravomocí a jeho úskalí.

Odpolední blok:
Lektor: Bc. Šárka Škrabalová
Témata k diskusi: Užitečné tipy pro každodenní práci s počítačem, program Správa MŠ, elektronická třídní kniha a jiná dokumentace v digitální podobě. Vše, k čemu může digitalizace přispět k zjednodušení práce ředitelky mateřské školy.

 

Termín: 16. 4. 2021

Dopolední blok:
Lektor: Mgr. Květa Hrbková
Pravidla komunikace v týmu
Témata k diskusi: Mluvit nás naučila maminka, dorozumět se musíme naučit sami. Komunikaci odedávna provází rovina faktu a rovina emocí. V pracovních týmech je důležité, aby tyto dvě roviny fungovaly společně. Jak máte nastavené komunikační toky? Je komunikace vaše silná stránka?  Podíváme se na komunikaci z mnoha úhlů pohledu.

Odpolední blok:
Lektor: Mgr. Květa Hrbková
Příklady, diskuse, uvědomění si „co je ve hře“, abychom se ve školce domluvili, porozuměli si, a ještě nám u toho bylo dobře.

 

Základní informace:

Upevnění pozice ředitelky MŠ,
Zástupkyně ředitelky MŠ – most mezi ředitelkou a pracovním týmem, Osobnostně sociální rozvoj pedagogů-asertivní komunikace a chování

Semináře jsou akreditované č. j. MSMT- 8256/2019-2-216

Termíny:
4.3. 2021 od 9:00 do 15:30
24.3. 2021 od 9:00 do 15:30
16.4. 2021 od 9:00 do 15:30

Forma:
ON-LINE webináře
přes Google Meet

Lektoři:
Mgr. Jana Dvořáková, Renata Nováková, Mgr. Alena Matějovská, Bc. Šárka Škrabalová, Mgr. Květa Hrbková

Cena za cyklus (tři semináře):   4 500 Kč

Je možné přihlásit se na jeden nebo dva semináře samostatně.
V tom případě před přihlášením kontaktujte Janu Kreuzmannovou, 778 012 983, kreuzmannova@alkion.cz

OBSAZENO