Kvalifikační zkouška

Kvalifikační zkouška – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 

U kvalifikační zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky jsou přítomni dva členové komise, statutární zástupce Autorizované osoby, která zkoušky pořádá (popřípadě externisté z jiných organizací) a všeobecná zdravotní sestra.

 

Zkušební komise

 

Termín kvalifikační zkoušky není vypsán

 

Cena zkoušky je 5 500 Kč

 

Úspěšná absolventka získává doklad formálního vzdělání

Osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69017 – M).

Tento doklad splňuje podmínky přijetí do mateřské školy či dětské skupiny na pozici chůva, popřípadě zažádání si o živnostenský list k provozování živnosti chůva. 

 

Kontaktujte nás 778 012 983