Kvalifikační zkouška

Kvalifikační zkouška – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 

U kvalifikační zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky jsou přítomni dva členové komise, statutární zástupce Autorizované osoby, která zkoušky pořádá (popřípadě externisté z jiných organizací) a všeobecná zdravotní sestra.

 

Termín zkoušek je 30.11.2018 a 1.12.2018

 

Úspěšná absolventka získává doklad formálního vzdělání Osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69017 – M). Tento doklad splňuje podmínky přijetí do mateřské školy či dětské skupiny na pozici chůva, popřípadě zažádání si o živnostenský list k provozování živnosti chůva. 

 

Více informací: info@alkion.cz nebo tel. 725 859 403