Rekvalifikační kurz – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Alkion centrum s.r.o., držitel autorizace číslo 2016/16 pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení školní docházky (kód: 69017-M)

 

Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (akreditace číslo MSMT-26109/2016-1/653) je možno hradit z prostředků Úřadu práce České republiky jako zvolenou rekvalifikaci (http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace).

 

Kurz je určen ženám, které pracuji s dětmi nebo v jejich blízkosti a rády by si doplnily kvalifikaci. Dále je určen všem, kteří mají chuť změnit své stávající povolání a realizovat se v oboru péče o děti. Profesionální chůva najde uplatnění v dětských skupinách, v rodinách a nově také v některých mateřských školkách.

 

V rámci vzdělávací akce pro chůvy se budeme věnovat především tématům:

• Poskytování první pomoci dětem a péče o běžně nemocné dítě.

• Vedení dítěte k hygienickým návykům.

• Uplatňování metod a forem pedagogické práce.

• Pohled na péči o dítě z pedagogicko-psychologického hlediska.

• Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi.

• Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.

Kurz o rozsahu 160 hodin, z toho 60 hodin praxe, Cena kurzu je 14 800 Kč, v ceně je započtena zkouška z profesní kvalifikace před autorizovanými zástupci s předpokladem udělení Osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení školní docházky.                                                Garantem programu je Mgr. Květa Hrbková

 

Místo konání Pardubice:

kurz bude zahájen 8. září  2018 a zakončen v prosinci 2018 kvalifikační zkouškou.

Teoretická část vzdělávání bude probíhat v Mateřské škole Korálek, Rumunská 90, Pardubice.
Praxe proběhne ve smluvních zařízeních také v Pardubicích.

 

Přihláška Pardubice: ZDE

Výukový pn ZDE

Kvalifikační zkouška ZDE

Dotazy Vám zodpovíme na telefonu 725 859 403 nebo na  info@alkion.cz