Rekvalifikační kurz – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Alkion centrum s.r.o., držitel autorizace číslo 2016/16 pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení školní docházky (kód: 69017-M)

 

Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (akreditace číslo MSMT-26109/2016-1/653) je možno hradit z prostředků Úřadu práce České republiky jako zvolenou rekvalifikaci (http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace).

 

Kurz je určen ženám, které pracuji s dětmi nebo v jejich blízkosti a rády by si doplnily kvalifikaci. Dále je určen všem, kteří mají chuť změnit své stávající povolání a realizovat se v oboru péče o děti. Profesionální chůva najde uplatnění v dětských skupinách, v rodinách a nově také v některých mateřských školkách.

 

V rámci vzdělávací akce pro chůvy se budeme věnovat především tématům:

• Poskytování první pomoci dětem a péče o běžně nemocné dítě.

• Vedení dítěte k hygienickým návykům.

• Uplatňování metod a forem pedagogické práce.

• Pohled na péči o dítě z pedagogicko-psychologického hlediska.

• Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi.

• Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.

Kurz o rozsahu 160 hodin, z toho 60 hodin praxe, Cena kurzu je 14 800 Kč, v ceně je započtena zkouška z profesní kvalifikace před autorizovanými zástupci s předpokladem udělení Osvědčení o profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení školní docházky.

Garantem programu je Mgr. Květa Hrbková

 

 

Termín podzimního kurzu bude vypsán.

 

 

 

 

 

Kvalifikační zkouška ZDE

Dotazy Vám zodpovíme na telefonu 778 012 983 nebo na  info@alkion.cz