Rekvalifikační kurz – Lektor dalšího vzdělávání

Rekvalifikační kurz – Lektor dalšího vzdělávání

 

Kurz v současné době není vypsán, máte -li zájem o informace k realizaci kontaktujte nás na info@alkion.cz

Alkion centrum, s.r.o. je držitelem akreditace číslo MŠMT -30008/2014-1/813 Lektor dalšího vzděláván (kód: 71-005-T)

Cílem kurzu je připravit zájemce o danou problematiku na zkoušku z profesní kvalifikace a na cestu profesionálního lektora. Ten  vykazuje přesah svého pedagogického působení do oblasti psychologie, filozofie i sociologie. Profesi vzdělavatele dospělých směřujeme k pojetí průvodce vzděláváním dospělých lidí.

Zabývat se budeme základními tématy, jako je práce lektora se skupinou, metodika lektorské práce, interaktivita, příprava lektora na výuku, zhodnocení výuky a práce se studijními materiály. Mezi důležité prvky lektorské profese máme zařazeno vystupování, rétoriku v celé šíři, práce s hlasem, slovem, ale i výrazem a řečí těla.

 

Lektoři kurzu:

  • Mgr. Květa Hrbková- lektorka, terapeutka
  • PhDr. Iva Borská, CSc. – vysokoškolský pedagog

 

Cena kurzu:

Cena kurzu včetně zkoušky z profesní kvalifikace je 18 500 Kč

 

Průběh a závěr kurzu:

Kurz obsahuje celkem 120 hodin výuky, která probíhá v Praze. Na kurz navazuje  zkouška z profesní kvalifikace, která probíhá před 2 člennou zkušební komisí, úspěšný absolvent získává Osvědčení o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, 71-005-T.

 

Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání  je možno hradit z prostředků Úřadu práce České republiky jako zvolenou rekvalifikaci (http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace).