Připravujeme…

 

Asistent pedagoga v mateřské škole

 

Anotace

Pozice asistenta pedagoga hraje důležitou roli v procesu optimalizace vzdělávacího proudu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jeho základním úkolem je pomoci učiteli při zvládání všech nároků a obtíží, které společné vzdělávání do školní praxe přináší. Potřeba asistentů pedagoga v mateřských školách  se zvyšuje. Pro skutečně efektivní práci asistentů pedagoga je nutné vytvořit mezi pedagogy společné povědomí o základní roli asistenta a vyřešit nejasnosti, na které školy a učitelé při práci s asistenty pedagoga v praxi narážejí.

 

Vzdělávací cíl

Cílem semináře je podpořit asistenty pedagoga a učitele mateřských škol ve vzájemné spolupráci a umění týmové práce. Pomoci pojmenovat a ukotvit pozici asistenta pedagoga v procesu mateřské školy a v rámci pedagogického týmu mateřské školy. Podpořit pedagoga v nastavování spolupráce s asistentem a jeho rolí ve třídě. Dílčím cílem vzdělávací akce je pomoc eliminaci těch, které mohou nastat ve spolupráci obou pracovníků.

 

Seminář bude realizován pro asistenty pedagoga a zvlášť pro učitelky mateřských škol.

 

 

Zajímají vás tyto vzdělávací programy? Chcete dostat informaci o nejbližším termínu realizace? Napište nám na kreuzmannova@alkion.cz