Přednášky pro rodiče

 

 

 

Na základě poptávky ředitelů a pedagogů mateřských škol jsme pro Vás připravili přednášky pro rodiče.

 

Vybírat můžete z témat:

 

  • Nejčastější chyby ve výchově a jejich důsledky pro další vývoj dítěte

V této přednášce se zaměříme na nejčastější výchovné přehmaty, kterých se jako rodiče dopouštíme, často nevědomky a mnohdy v rámci toho, že chceme pro své dítě to nejlepší. Pokusíme se zjistit, čím je ovlivněn náš osobní výchovný styl a proč své dítě vychováme právě takto. Projdeme si nejtypičtější výchovné chyby a omyly včetně důsledků, které nastanou, pokud je budeme aplikovat dlouhodobě v praxi.

 

  • Řešení problematiky školní zralosti u předškoláků – Jak připravit dítě na vstup do ZŠ

Seznámíme se s hlavními kritérii školní zralosti a také s možnostmi, které jako rodiče máme k tomu, abychom dětem jejich vstup do školy co nejvíce usnadnili. Odpovíme si též na otázku, v jakých případech je na místě odklad školní docházky a naopak, kdy by byl dítěti spíše ke škodě.

 

  • Vývojové fáze v předškolním věku

Seznámíme se se základními a nejdůležitějšími fázemi ve vývoji dítěte do 6 let, se specifickými problémy a situacemi, které s těmito obdobími souvisí. Pochopení procesů, které se odehrávají v rámci jednotlivých vývojových stádií, pomůže odpovědět na spoustu otázek, které si klademe např. v souvislosti s obdobím prvního vzdoru, separace od matky, nástupem do MŠ, atd.

 

  • Hranice a rituály ve výchově

Dozvíme se, proč je důležité nastavení hranic ve výchově, jak je pro dítě efektivně nastavit a jaké důsledky plynou z toho, pokud dítě žádné hranice ve výchově nemá. Vysvětlíme si také důležitost limitů a rituálů v životě předškolního dítěte.

 

  • ,,Pomoz mi, abych to dokázal sám“ aneb jak vychovat samostatné dítě

V poslední době se často skloňuje pojem samostatnost dítěte. Odpovíme si tedy na    otázku jaká míra samostatnosti je optimální pro který věk dítěte, co dítě v cestě za samostatností může brzdit a jak vést děti k tomu, aby se staly samostatné nejen v aktivitách všedního dne, ale i v myšlení a přemýšlení.

 

  • Co děti nejvíce potřebují

Tato přednáška by měla rodičům pomoci lépe porozumět nejen své roli vychovatele a průvodce dítěte životem, ale také dítěti samotnému. Jeho vývoji a potřebám, charakteristickým pro tato vývojová stádia. Rodiče si ujasní své místo ve výchovném procesu a zjistí, na co by měli klást největší důraz v rámci zdravého vývoje dítěte.

 

 

 

Naše přednášky si kladou za cíl pomoci rodičům na jejich krásné, ale nelehké cestě výchovy dětí. Všichni jako rodiče chceme, aby naše děti byli ve svém životě šťastné a úspěšné. Toužíme jim dát co potřebují, naučit je vše důležité, vypěstovat v nich návyky, které budou používat, a tak předurčit jejich budoucí úspěšnost. Jenže…, které vědomosti, dovednosti a návyky budou potřebovat? Na jaké vlastnosti se zaměřit především?

 

Nabízíme návštěvu odborníka ve vaší mateřské škole.

 

Přednášky vede Mgr. Iva Freslová

Vystudovala pedagogiku na FFUK obor pedagogika se zaměřením na výchovné poradenství a osobnostní rozvoj.

Psychodynamický výcvik v rámci PVŠPS Praha, pracuje jako pedagog v mateřské škole a vede svou soukromou praxi v Praze