Podpora pedagoga na jeho profesní cestě

Seminář pro veřejnost

Seminář je určen nejen pro začínající učitele, ale i pro ty, kteří se vrací do praxe po nějaké době (např. změna zaměstnání, péče o dítě apod.)

Zaměřuje se na důležitost osobnosti pedagoga a jeho profesní dovednosti v oblasti teoretické, ale hlavně praktické, na komunikaci i význam dalšího vzdělávání.
Zdůrazňuje uvědomění si odpovědnosti za bezpečnost, výchovu a vzdělávání dětí.
Seminář seznámí s potřebnou dokumentací i nutnými administrativními úkony.
Komplexně objasní všechny stránky učitelské práce a nabídne možnosti jejich zvládání.

Základní informace:

Akreditace:

č.j.: MSMT- 21386/2021-4-642

s názvem Podpora pedagoga na jeho profesní cestě

8 vyučovacích hodin

Termín: 18.3.2022 od 9:30 do 16:00

Místo: Hotel Smaragd, Geologická 2a, Praha 5 – Barrandov

Lektor: Renata Nováková

Cena: 1 200 Kč

 

PŘIHLÁSIT SE