PhDr. Jan Svoboda

 

PhDr. Jan Svoboda

 

 

 

Český psycholog Jan Svoboda byl v minulosti supervizorem několika azylových domů a také programu Hestia Praha. Působil jako psycholog a psychoterapeut a nyní působí na Ostravské univerzitě jako odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie. Je autorem vysokoškolských skript jako například „Metody práce s mládeží“, „Učitelština – dialogizovaná forma vedení sexuální výchovy v ZŠ“ či „Praxe učitelů v prevenci sociálně patologických jevů“.

Jan Svoboda také publikuje své odborné články, ve kterých vychází ze své poradenské praxe, v časopisech jako Ty a Já, Psychologie dnes nebo Prevence. Je také například autorem publikací „Sebepoznávání krokem a chůzí“ či „Agrese a agresivita v předškolním a mladším věku“.