Pedagog MŠ společně s rodičem

Seminář pro veřejnost

Mateřská škola je často první institucí, které rodič svěřuje své dítě. Chce pro něj to nejlepší a jeho chování mnohdy vykazuje známky nervozity, obav, ale také nereálných nároků.

Pomoci nám může myšlenka, že rodič a učitel jdou spolu, tak, aby pomohli, podpořili, naučili a rozesmáli dítě. Jak to udělat? To je hlavní cíl semináře.

Pozornost budeme věnovat několika základním tématům.

  • jak s rodiči komunikovat jako vstřícní profesionálové. Uvědomit si základní prvky komunikace ve smyslu CO VŠE JE VE HŘE.

  • Komunikační dovednosti jsou nastaveny na prvcích asertivity

  • Někdy jsme blízko náročné životní situaci rodiče

  • Mezi pedagogem a rodičem nastavujeme určitý druh partnerství, jdeme spolu, ne proti sobě

  • Jaké jsou možnosti dosáhnout partnerství s rodiči

  • Přesto se to někdy nepovede, jak komunikovat s „problémovými“ rodiči

Základní informace:

Akreditace:

č. j. MSMT- 8256/2019-2-216

s názvem Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – komunikace jako účinný nástroj spolupráce

8 vyučovacích hodin

Termín: 6.4.2022 od 9:00 do 15:30

Místo: Hotel Smaragd, Geologická 2a, Praha 5 – Barrandov

Lektor: Mgr. Iva Freslová

Cena: 1 200 Kč


PŘIHLÁSIT SE