Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – Psychohygiena pomocí zvuků přírodních nástrojů I

Psychohygiena je významná část osobnostně sociálního rozvoje.

Seminář přináší základní informace o významu aktivního i pasivního odpočinku,

jeho vliv na vyrovnanost osobnosti pedagoga a v neposlední řadě na jeho pracovní výkon. Jedním z nástrojů psychohygieny, které můžeme k nabrání sil použít,

je muzikoterapie.

 

Muzikoterapie je léčebný postup, který využívá hudbu k navození pozitivních změn v oblasti tělesné, duševní a emoční. Respektuje přírodní zákony, využívá nejstarších

a tradičních hudebních nástrojů, u kterých je zachováno přirozené ladění.

Odlehčená forma muzikoterapie, která se pojí s hudebním vzděláváním dětí,

nese název muzikofiletika a rozvíjí oblast emočního a uměleckého potenciálu.

 

Seminář nabízí ukázku nové cesty relaxace a odpočinku pomocí netradičních hudebních nástrojů a možnost využití této techniky v rámci předškolního vzdělávání formou muzikoterapeutických pohádek.

 

Vzdělávací cíl: Předat účastníkům konkrétní náměty a inspiraci pro využívání prvků muzikoterapie a muzikofiletiky při práci s dětmi.  Seznámit je s netradičními nástroji formou osobního prožitku v rámci relaxace i aktivní hry na nástroje.

Předání zkušeností z praxe – využití terapie při práci s dětmi.

 

Kdy:  5.11.2020

 

Časová dotace:  8 vyuč. hodin

 

Kde:  Ekocentrum Paleta, Štolbova 2874, Pardubice (Oranžový sál)

 

Co:  Osobnostně sociální rozvoj pedagogů  – Psychohygiena pomocí zvuků přírodních nástrojů

 

Kdo:  Mgr. Markéta Havlová

 

Pro koho:  seminář pro pedagogy MŠ a 1.stupně ZŠ

 

Cena:  1 200,- Kč, cena obsahuje lektorné a malé občerstvení

 

Přihlásit se