Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – Psychohygiena pomocí ARTETERAPIE

 

Dovolte mi, pozvat vás na seminář s názvem:
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – Psychohygiena pomocí ARTETERAPIE

 

Psychohygiena je významná část osobnostně sociálního rozvoje.

Seminář přináší základní informace o významu aktivního i pasivního odpočinku, jeho vliv na vyrovnanost osobnosti pedagoga a v neposlední řadě na jeho pracovní výkon. Jedním z nástrojů psychohygieny, které můžeme k nabrání sil použít, je arteterapie. Pedagog získá základní informace o tom,

co arteterapie je, jaká je její historie a možnosti využití.

 

V rámci semináře si frekventanti vyzkouší některé arteterapeutické techniky

a přístupy, které jsou cestou k uvolnění, sebevyjádření, ale i radosti z tvorby.

Samotný tvůrčí proces, který je emočním vyjádřením, přináší úlevu a uvolnění duševního i fyzického napětí.

 

Seminář přináší předání zkušeností z praxe a možnosti využití arteterapie

při práci s dětmi.

 

Základní informace:

 

Kdy:  15. října 2019

Čas:  9:30 – 16:00

Kde:  Karlínské náměstí 12, Praha 8 – Karlín

Co:  Osobnostně sociální rozvoj pro pedagogy MŠ – Psychohygiena pomocí ARTETERAPIE

Časová dotace:  8 vyučovacích hodin

Lektor:  MUDr., Bc. Lucie Holohlavská

Za kolik:  1 200,- Kč        seminář je možné platit ze šablon

 

Vzhledem k omezené kapacitě vzdělávací akce vás prosíme,
o co nejrychlejší reakci.

 

 

Přihlásit se