Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – kdo chce sílu dát, ten ji musí mít

 

Dovolte mi, pozvat vás na seminář s názvem:
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – kdo chce sílu dát, ten ji musí mít

 

Seminář je nastaven jako prevence syndromu vyhoření v pedagogické profesi. Učitel, jako pomáhající profese je v současné době vyhořením velmi ohrožen, proto nabízíme možnost uvědomit si vlastní situaci a naučit se zacházet se svými silami a životní rovnováhou. Základem je posílit své psychické zdraví, jednoduše řečeno „umět dobíjet baterky“

Pojďme se společně zastavit a věnovat čas těmto důležitým prvkům psychického zdraví

  • lépe poznat sami sebe, své slabé i silné stránky

  • uvědomit si své zdroje, ze kterých mohou čerpat energii

  • pracovat na různých stránkách své osobnosti, dále se zdokonalovat

  • zlepšovat svoji komunikaci i spolupráci na pracovišti, naučit se jednat asertivně

  • naučit se strategie, jak zvládat stres

  • naučit se, jak účinně relaxovat

Cílem semináře je seznámit frekventanty s počínajícími symptomy syndromu vyhoření a ukázat jak pomocí předchozích znalostí a dovedností vyhoření čelit.

 

Seminář obsahuje části teoretické i praktické nácviky se zaměřením na problematiku předškolních zařízení.

 

Kdy:  12.11.2020

 

Čas:  9-15.30 hod.

 

Časová dotace:  8 vyuč. hodin

 

Kde:  Hotel Smaragd- Praha 5

 

Co:  Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – kdo chce sílu dát, ten ji musí mít

 

Kdo:  Mgr. Iva Freslová

 

Cena:  1200 Kč, cena obsahuje lektorné, občerstvení a malý oběd 

seminář je možné platit ze šablon

 

Přihlásit se