Náš tým

 

 

        Mgr. Květa Hrbková

Půdobí jako lektor vzdělávání dospělých, supervizor a poradce v oblasti osobnostního rozvoje.

Všechny její semináře směřují k podpoře pedagoga v rámci jeho profesního i osobnostního růstu.

Od roku 2009 vede společnost Alkion centrum s.r.o. jako vzdělávací instituci akreditovanou MŠMT a MPSV.

 

 

     Mgr. Alena Matějovská

Své působení ve školství zahájila studiem Střední pedagogické školy v Berouně. Během své praxe v předškolní i mimoškolní pedagogice vystudovala na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Školský management a následně i Management vzdělávání.

Od roku 2003 pracuje v Mš Velíšská Vlašim, od roku 2012 na pozici ředitelky školy.

Další vzdělávání považuje za nezbytné v rozvoji pedagoga a vnímá ho nejen jako další posun v kariéře, ale i jako prevenci v možném profesním vyhoření. Sama se aktivně dále vzdělává, momentálně studiem andragogiky a personálního řízení na FF UK v Praze.

 

 

     Mgr. Jana Dvořáková

Lektorka vzdělávacích programů pro chůvy, autorizovaný zástupce pro zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 

 

     Bc. Alena Stehnová

Lektorka semináře Dvouleté děti v mateřské škole, vzdělávacích programů pro chůvy, předsedkyně zkušební komise pro zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Dlouhodobě ředitelka MŠ Korálek Pardubice, v současné době starostka obvodu Pardubice 1

 

 

     Ph.Dr. Dana Moravcová

Lektorka semináře Upevnění pozice ředitelky mateřské školy, ředitelka mateřské školy Čtyřlístek, Praha 2

 

 

         Bc. Martina Vojtíšková

Lektorka semináře Dvouleté děti v mateřské škole, vedoucí učitelka mateřské školy Poříčí nad Sázavou

 

 

     Radka Šlechtová

Všeobecná zdravotní sestra, členka zkušební komise pro kvalifikaci  Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.