Náš tým

 

 

     Mgr. Květa Hrbková

Působí jako lektorka vzdělávání dospělých, supervizor a poradce v oblasti osobnostního rozvoje.

Všechny její semináře směřují k podpoře pedagoga v rámci jeho profesního i osobnostního růstu.

Od roku 2009 vede společnost Alkion centrum s.r.o. jako vzdělávací instituci akreditovanou MŠMT a MPSV.

 

 

      Jana Kreuzmannová

Manažérka vzdělávání Alkion centrum s.r.o.

 

 

      Mgr. Alena Matějovská

Své působení ve školství zahájila studiem Střední pedagogické školy v Berouně. Během své praxe v předškolní i mimoškolní pedagogice vystudovala na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Školský management a následně i Management vzdělávání.

Od roku 2003 pracuje v Mš Velíšská Vlašim, od roku 2012 na pozici ředitelky školy.

Další vzdělávání považuje za nezbytné v rozvoji pedagoga a vnímá ho nejen jako další posun v kariéře, ale i jako prevenci v možném profesním vyhoření. Sama se aktivně dále vzdělává, momentálně studiem andragogiky a personálního řízení na FF UK v Praze.

 

 

     Mgr. Jana Dvořáková

Lektorka vzdělávacích programů pro chůvy, autorizovaný zástupce pro zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

 

 

     Bc. Šárka Škrabalová   

Ve školství pracuje od roku 1987 jako učitelka mateřské školy. Studium Střední pedagogické školy v Litomyšli si později doplnila na Pedagogické fakultě UK v Praze oborem Školský management. V průběhu své pedagogické praxe vykonávala funkci zástupkyně ředitelky a od roku 2017 je ředitelkou Mateřské školy Čtyřlístek v Mělníku.

 

 

     Mgr. Iva Freslová

Vystudovala SpgŠ Beroun a poté pokračovala na FFUK obor pedagogika se zaměřením na výchovné poradenství a osobnostně sociální rozvoj.
Od konce mateřské dovolené pracuje jako učitelka v MŠ Perunova. Absolvovala psychodynamický výcvik při PVŠPS Praha. Nyní pokračuje postgraduálním gestalt výcvikem pro děti a adolescenty.
Při své práci využívá a propojuje znalosti a zkušenosti získané v psychoterapii i v práci v MŠ.

 

 

      Bc. Alena Stehnová

Lektorka semináře Dvouleté děti v mateřské škole, vzdělávacích programů pro chůvy, předsedkyně zkušební komise pro zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Dlouhodobě ředitelka MŠ Korálek Pardubice, v současné době starostka obvodu Pardubice 1

 

 

      PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

Lektorka semináře Upevnění pozice ředitelky mateřské školy, ředitelka mateřské školy Čtyřlístek, Praha 2.

Od roku 2012 členem poradního sboru pro předškolní vzdělávání při MŠMT.

Dlouholetá členka Českého výboru OMEP, od roku 2019 jeho místopředsedkyně.

 

 

      Bc. Martina Vojtíšková

Lektorka semináře Dvouleté děti v mateřské škole, vedoucí učitelka mateřské školy Poříčí nad Sázavou

 

 

      Bc. Hedvika Cempírková  

Lektorka vzdělávacích programů pro chůvy, ředitelka dětské skupiny Ratolest Pardubice.

 

 

      Renata Nováková

Lektorka vzdělávacích akcí pro chůvy.

 

 

     Gabriela Hermannová

Lektorka vzdělávacích programů pro pedagogy předškolních zařízení, ředitelka mateřské školy Pražačka, Praha 3

 

 

   Mgr. Markéta Havlová

Lektorka kurzů muzikoterapie a muzikofiletiky v rámci psychohygieny dětí i pedagogů MŠ. V současné době působí jako pedagog ZŠ a speciální pedagog pro děti s poruchou autistického spektra v Pardubicích. Je aktivní muzikoterapeutkou pro děti se zdravotním znevýhodněním, od listopadu 2017 autorkou projektu muzikoterapeutických pohádek s názvem „Příběhy měsíční duhy“, které sama tvoří a vypráví ve školkách, školách, knihovnách i pro veřejnost.