Komunikace jako účinný nástroj spolupráce pedagoga a rodiče

 

 číslo akreditace: Č.j.: MSMT- 8256/2019-2-216

 

Vzdělávací program se věnuje problematice kvalitní komunikace mezi školou a rodinou, ve všech jejích podobách a oblastech, jež se váží k docházce a vzdělávání dítěte. Lektorka Gabriela Hermannová se s účastníky podělí o své bohaté zkušenosti a předá jim doporučení, rady, tipy a vysoce praktické know-how pedagožky s letitou praxí v pozici učitelky i ve funkci ředitelky MŠ.

 

                      Program semináře

  • kdo s kým a jak v prostředí MŠ komunikuje

  • zásady bezpečné komunikace v MŠ v rámci školního řádu

  • základní charakteristika způsobů komunikace

  • jednání s komplikovaným rodičem

  • co do respektující komunikace nepatří

  • rizika slovní komunikace

  • osobnost pedagoga

  • zpětná vazba v oblasti komunikace

 

                               Vzdělávací cíl

Cílem semináře je poukázat na význam, důležitost a nezbytnost kvalitní komunikace mezi školou  a rodinou, vést k zamyšlení nad vlastními způsoby komunikace a zlepšením klimatu. V neposlední řadě předat bohaté zkušenosti v dané oblasti díky mnohaleté pedagogické i řídící praxi.

 

Kdy:  6.11.2019,   9.00 – 15.30 hod.

Kde:  Karlínské náměstí 12, Praha 8, Karlín, seminární mnístnost II. patro

Lektorka:  Gabriela Hermannová

Pro koho:  ředitele i pedagogické pracovníky MŠ a předškolních zařízení

Cena semináře:  1 200 Kč, v ceně semináře je zahrnuto celodenní občerstvení a desky s vytištěnými podkladovými materiály                   seminář je možné platit ze šablon

 

Přihlásit se: