Komunikace jako účinný nástroj spolupráce pedagoga a rodiče

 

 číslo akreditace: Č.j.: MSMT- 8256/2019-2-216

 

Vzdělávací program se věnuje problematice kvalitní komunikace mezi školou a rodinou, ve všech jejích podobách a oblastech, jež se váží k docházce a vzdělávání dítěte.

 

                      Program semináře

  • kdo s kým a jak v prostředí MŠ komunikuje

  • zásady bezpečné komunikace v MŠ v rámci školního řádu

  • základní charakteristika způsobů komunikace

  • jednání s komplikovaným rodičem

  • co do respektující komunikace nepatří

  • rizika slovní komunikace

  • osobnost pedagoga

  • zpětná vazba v oblasti komunikace

 

                               Vzdělávací cíl

Cílem semináře je poukázat na význam, důležitost a nezbytnost kvalitní komunikace mezi školou  a rodinou, vést k zamyšlení nad vlastními způsoby komunikace a zlepšením klimatu. V neposlední řadě předat bohaté zkušenosti v dané oblasti díky mnohaleté pedagogické i řídící praxi.

 

Kdy:  30.11.2020

 

Čas:  9.00 – 15.30 hod.

 

Časová dotace:  8 vyuč. hodin

 

Kde:  Hotel Smaragd – Praha 5

 

 Co:  Komunikace jako účinný nástroj spolupráce pedagoga a rodiče

 

Kdo:  Mgr. Květa Hrbková

 

Pro koho:  ředitele i pedagogické pracovníky MŠ a předškolních zařízení

 

Cena:  1 200 Kč, cena obsahuje lektorné, občerstvení a malý oběd

seminář je možné platit ze šablon

 

Přihlásit se: