Klikiháky třesky plesky hrát si budem spolu česky

aneb praktický seminář nabízející konkrétní ukázku naplňování RVPPV přímo prostřednictvím konkrétních činností a jejich analýza v souvislosti s plánováním a evaluací vzdělávací nabídky v praxi MŠ

Seminář je propojený s praktickou dílnou a bude obsahovat 2 části:

  • 1. část bude věnována realizaci činností určených dětem z mateřské školy.
  • 2. část bude věnována analýze a rozboru konkrétních činností s ohledem na cílové kategorie a jejich naplňování v podobě konkrétních výstupů dětí, současně pak s ohledem na plánování obsahu vzdělávání (činností) v rámci integrovaných bloků a jejich evaluaci.

 

V rámci semináře bude preferován konstruktivistický přístup ke vzdělávání předškolních dětí prostřednictvím prožitkového a situačního učení, a tento bude prezentován nejen s oporou o odbornou pedagogickou terminologii, ale především konkrétně naplňován v praxi.

 

 

Pardubice

Termín konání: 20.3.2018

Čas: 10 – 16 hodin

Lektor: Mgr. Hanka Švejdová

Místo konání: MŠ Korálek, Rumunská 90, Pardubice

Cena: 790 Kč

V rámci semináře bude pro vás připraveno drobné občerstvení, káva, čaj a voda

Přihláška na akci ZDE

 

 

Praha

Termín konání: 27.2.2018

Čas: 10-16 hod

Lektor: Mgr. Hanka Švejdová

Místo konání: místo bude upřesněno

Cena: 790 Kč

V rámci semináře bude pro vás připraveno drobné občerstvení, káva, čaj a voda

Přihláška na akci ZDE