Hodnocení systematicky a s rozumem

Seminář pro veřejnost

Seminář je určen pro učitele, případně další pedagogické pracovníky mateřských škol jako metodická podpora a sdílení příkladů dobré praxe.

Cílem je rozšířit znalosti o tvorbě třídního vzdělávacího programu (pravidla, obsah, možnosti plánování, z čeho má pedagog vycházet a kam směřovat) v návaznosti na školní vzdělávací program.

Důležitou součástí pedagogické práce je mimo jiné také evaluace
a systematická pedagogická diagnostika. Seminář pomůže nabídnout náměty pro různé formy hodnocení využitelné u dětí (např. sebehodnocení, formativní hodnocení), možnosti autoevaluace na úrovni třídy, sebereflexe práce pedagogů i vyhodnocování pokroků v rozvoji a učení dětí (diagnostika, portfolio aj.).

 
 

Základní informace:

Akreditace:

č.j.: MSMT- 21386/2021-4-642

s názvem Co potřebuji vědět aneb Hodnocení systematicky a s rozumem

8 vyučovacích hodin

Termín:  11.2.2022 od 9:30 do 16:00

Místo: Hotel Smaragd, Geologická 2a, Praha 5 – Barrandov

Lektor: Mgr. Jana Dvořáková, Renata Nováková

Cena: 1 500 Kč

 

PŘIHLÁSIT SE