Dobře fungující tandem – pedagog MŠ a asistent pedagoga

 

Seminář je určen pedagogům i asistentům pedagoga a je nastaven jako pomoc a podpora vzájemné spolupráce.

Cílem semináře je podpořit asistenty pedagoga a učitele mateřských škol v umění týmové práce. Pomoci pojmenovat a ukotvit pozici asistenta pedagoga v procesu mateřské školy a v rámci pedagogického týmu MŠ. Podpořit pedagoga v nastavování spolupráce s asistentem a jeho rolí ve třídě.

Dílčím cílem vzdělávací akce je pomoci v eliminaci chyb, které mohou nastat ve spolupráci obou pracovníků.

Lektorka semináře je pedagog, který dlouhodobě pracoval s asistenty, má tedy vlastní zkušenosti, o které se ráda podělí.

Akreditace č. j. MSMT- 1032/2020-3-12


Termín:
22.4.2021 od 9 do 15 hod.

Lektor: Mgr. Iva Freslová

ON-LINE webinář

Cena: 1200 Kč

Přihlásit se