Dobře fungující tandem – pedagog MŠ a asistent pedagoga

Seminář pro veřejnost

Seminář je určen pedagogům i asistentům pedagoga a je nastaven jako pomoc a podpora vzájemné spolupráce.

Cílem semináře je podpořit asistenty pedagoga a učitele mateřských škol v umění týmové práce. Pomoci pojmenovat a ukotvit pozici asistenta pedagoga v procesu mateřské školy a v rámci pedagogického týmu MŠ. Podpořit pedagoga v nastavování spolupráce s asistentem a jeho rolí ve třídě.

Dílčím cílem vzdělávací akce je pomoci v eliminaci chyb, které mohou nastat ve spolupráci obou pracovníků.

Lektorka semináře je pedagog, který dlouhodobě pracoval s asistenty, má tedy vlastní zkušenosti, o které se ráda podělí.

 

Základní informace:

Akreditace:

č. j. MSMT- 1032/2020-3-12

s názvem Asistent pedagoga v mateřské škole

8 vyučovacích hodin

Termín: 23.2.2022 od 9:00 do 15:30

Místo: Hotel Smaragd, Geologická 2a, Praha 5 – Barrandov

Lektor: Mgr. Iva Freslová

Cena: 1 200 Kč

 

PŘIHLÁSIT SE