CYKLUS pro vedoucí učitelky (ředitelky a zástupkyně) mateřských škol

Cyklus seminářů
 

Vzdělávací akce je koncipována jako celek, ale je možné účastnit se seminářů i jednotlivě.

Cílem seminářů je poskytnout praktické a ucelené informace ke smysluplnému vedení mateřské školy – povinná dokumentace, pedagogické proces, plánování, hodnoticí a evaluační činnosti atd.

21.3.2022 – I. část – Dokumentace

Obsah semináře: povinná pedagogická dokumentace (školní řád, školní vzdělávací program, školní matrika, třídní kniha), vedení pedagogických rad, hospitační a kontrolní činnost, rozvrh přímé pedagogické činnosti aj.

8 vyučovacích hodin

7. 4. 2022 – II. část – Pedagogický proces

Obsah semináře: praktický průvodce vedoucí k porozumění a orientaci v RVP PV (aktuální znění důležitého dokumentu, základní terminologie, soulad se ŠVP atd.), řízení pedagogického procesu, třídní plánování, provázanost TVP a ŠVP. Velkou část vzdělávací akce tvoří praktické příklady.

8 vyučovacích hodin

28. 4. 2022 – III. část – Hodnocení a evaluace

Obsah semináře: možnosti autoevaluace na úrovni třídy, sebereflexe práce pedagogů i vyhodnocování pokroků v rozvoji a učení dětí (diagnostika, portfolio aj.), náměty pro různé formy hodnocení využitelné u dětí (např. sebehodnocení, formativní hodnocení).

8 vyučovacích hodin

26. 5. 2022 – IV. část – Kritéria ČŠI, koncepce a hodnocení školy

Obsah semináře: kritéria ČŠI, vize a koncepce školy, plánování, monitoring, přijímání opatření, smysluplná evaluace na úrovni školy (např. hodnoticí zpráva, pohovory, zpracování dotazníků), možnosti vedení dokumentace v digitální podobě (elektronická třídní kniha aj.)

8 vyučovacích hodin


Základní informace:

Akreditace:

Semináře jsou akreditované

Termíny:

21.3.2022 od 9:30 do 16:00

7.4.2022 od 9:30 do 16:00

28.4.2022 od 9:30 do 16:00

26.5.2022 od 9:30 do 16:00

Místo: Hotel Smaragd, Geologická 2a, Praha 5 – Barrandov

Lektoři: Mgr. Jana Dvořáková, Renata Nováková, Bc. Šárka Škrabalová

Cena: 5 200 Kč za cyklus

(1 500 Kč za jednotlivé semináře)

 

V případě zájmu jen o některé semináře nejprve kontaktujte paní Janu Kreuzmannovou, 778 012 983, kreuzmannova@alkion.cz

 

 

PŘIHLÁSIT SE