CÍLEVĚDOMĚ, ZDRAVĚ a HRAVĚ aneb naplňování RVPPV v praxi MŠ

Semináře s jsou praktické a ctí dítě a integrovaný přístup ke vzdělávání dětí.

Obsahem seminářů s touto akreditací jsou následující témata:

  • Prožitkové učení v praxi mateřské školy
  • Osobnostně sociální výchova dítěte a klima dětské skupiny
  • Jak hravě tvořit s dětmi pravidla soužití v MŠ
  • Práce s příběhem v praxi mateřské školy
  • Hrajeme si s lidovými pohádkami – v souvislosti s integrovaným vzděláváním dětí v MŠ
  • Říkadla a rituály v praxi mateřské školy
  • České tradice a pranostiky v praxi mateřské školy
  • Rok a roční období hrou v mateřské škole
  • Dramatická výchova v mateřské škole
  • Tvorba TVP v praxi mateřské školy
  • Tvorba TVP postavených na příběhu v praxi mateřské školy
  • Plánování integrovaných celků v rámci TVP (prakticky) – cíle, vzdělávací nabídka, očekávané výstupy
 • Semináře jsou zaměřeny  na konstruktivistický přístup ke vzdělávání předškolních dětí prostřednictvím prožitkového a situačního učení s konkrétní nabídkou činností pro děti, tzn. že účastníci si odnesou praktické nápady, náměty, činnosti a hry a současně si je propojí s cíli a výstupy.

Praha termín  23.1.2018 od 10 hodin

Lektor semináře Mgr. Hanka Švejdová

Místo  bude upřesněno

Cena 790 Kč, v ceně je lektorné a drobné občerstvení

Přihláška: –

 

Pardubice termín 13.2.2018 od 10 hodin

Lektor semináře Mgr. Hanka Švejdová

Místo konání MŠ Korálek, Rumunská 90, Pardubice

Cena 790 Kč, v ceně je lektorné a drobné občerstvení

Přihláška: –