Asistent pedagoga – pro pedagogy MŠ

Anotace

Pozice asistenta pedagoga hraje důležitou roli v procesu optimalizace vzdělávacího proudu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jeho základním úkolem je pomoci učiteli při zvládání všech nároků a obtíží, které společné vzdělávání do školní praxe přináší. Potřeba asistentů pedagoga v mateřských školách  se zvyšuje. Pro skutečně efektivní práci asistentů pedagoga je nutné vytvořit mezi pedagogy společné povědomí o základní roli asistenta a vyřešit nejasnosti, na které školy a učitelé při práci s asistenty pedagoga v praxi narážejí.

 

Cílem semináře je podpořit asistenty pedagoga a učitele mateřských škol ve vzájemné spolupráci a umění týmové práce. Pomoci pojmenovat a ukotvit pozici asistenta pedagoga v procesu mateřské školy a v rámci pedagogického týmu mateřské školy. Podpořit pedagoga v nastavování spolupráce s asistentem a jeho rolí ve třídě.

 

 

Kdy:  29.10.2020

 

Čas:  9.00 – 15.30 hod.

 

Časová dotace:  8 vyuč. hodin

 

Kde:  Hotel Smaragd – Praha 5

 

 Co:  Asistent pedagoga

 

Kdo:  Bc. Šárka Škrabalová, Mgr. Alena Matějovská

 

Pro koho:  Pedagogy MŠ

 

Cena:  1 200 Kč, cena obsahuje lektorné, občerstvení a malý oběd

seminář je možné platit ze šablon

 

Přihlásit se