Asertivní komunikace a chování

 

číslo akreditace: Č.j.: MSMT- 8256/2019-2-216

 

Asertivita představuje ucelený komunikační styl, který zohledňuje nejen komunikační dovednosti, ale i stabilitu osobnosti. Asertivita je umění prosadit se a zároveň respektovat potřeby druhých. Být asertivní znamená stát si na svých právech bez toho, abychom ponižovali druhého.Znamená to také, že uznáme právo druhého na jeho názor.

Seminář přináší nástroje, směřující k osvojení si asertivní techniky tak, aby se pedagog uměl rozhodovat sám za sebe, za rozhodnutí nesl odpovědnost a také přispěl svým chováním ke stabilitě pracovního týmu a celkově dobré náladě v rámci školy.

 

Vzdělávací cíl:  Předat účastníkům informace k tématu asertivity a řešení konfliktů, vyjasnit rozdíly mezi agresivní, pasivní a asertivní komunikací a z toho vyplývající nástroje k řešení nepříjemných až konfliktních situací.

Prohloubit povědomí účastníků o významu komunikace a sdílení v pracovních kolektivech, ale i v osobním životě. Přispět k uvědomění si sama sebe a dokázat klidně obhájit svůj názor, pomocí argumentace a zvládnutí vlastních emocí.

 

Kdy:  5.6.2020,   9.00 – 15.30 hod.

 

Kde: Cejl 73, Brno

 

Lektor:  Mgr. Květa Hrbková

 

Cena:  1 200 Kč, v ceně semináře je zahrnuto celodenní občerstvení a desky s vytištěnými podkladovými materiály

seminář je možné platit ze šablon

 

Pro:  pedagogy předškolních zařízení

 

Přihlásit se: