Andragogická akademie

Andragogická akademie vznikla jako přirozená potřeba frekventantů našich kurzů, pokračovat v procesu  vzdělávání, ale i setkávání se s kolegy a lektory.

V rámci akademie vám přinášíme rozšíření a prohloubení témat, která jste s námi procházeli v rámci rekvalifikačních, ale i otevřených kurzů. V neposlední řadě  přináší Andragogická akademie do dalšího vzdělávání prvky supervize a osobnostního rozvoje.

Prohlubující vzdělávání pro Lektory

Prohlubující vzdělávání pro Chůvy