Alkion centrum – vzdělávání dospělých a poradenství

Alkion centrum je společnost zaměřená na vzdělávání dospělých a poradenství v oblasti osobnostního i profesního rozvoje. Vytváříme a realizujeme programy na podporu osobnosti a tím i stability jakékoli profese, její flexibility a kreativity.

Termín konání
Místo
Kurz
Rozsah
Lektor
Účastnický poplatek Odkazy

Září 2018

PARDUBICE

Chůva pro děti do zahájení povinné školní

Rozsah 160 hodin

Lektorský tým Alkion

14 800 Kč

Přihlásit se

13.4.2018
20.4.2018
27.4.2018
BRNO

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi

Rozsah 24 hodin ( tři dny )

Lektor Bc. Alena Stehnová

Kurz k šablonám ( aktivita č. 1/2.4 )

3 850 Kč

Přihlásit se

11.5. 2018
18.5.2018
25.5.2018
PARDUBICE

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi

Rozsah 24 hodin ( 3 dny )

Lektor Bc. Alena Stehnová

Kurz k šablonám ( aktivita č. 1/2.4 )

 

3 850 Kč

Přihlásit se

17.4.2018
BRNO

Komunikace s rodičem

Rozsah 6 hodin

Lektor Mgr. Květa Hrbková

790 Kč

Přihlásit se

18.4.2018
19.4.2018
25.4.2018
PRAHA

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi

Rozsah 24 hodin ( 3 dny )

Lektor Gabriela Hermannová

Kurz k šablonám ( aktivita č. 1/2.4 )

3850 Kč

Přihlásit se