Alkion centrum – vzdělávání dospělých a poradenství

 

Alkion centrum je společnost zaměřená na vzdělávání dospělých a poradenství v oblasti osobnostního i profesního rozvoje. Vytváříme a realizujeme programy na podporu osobnosti a tím i stability jakékoli profese, její flexibility a kreativity.

 

Kniha a CD – Boží memorandum

 

 

Termín konání
Místo
Kurz
Rozsah
Lektor
Účastnický poplatek Odkazy

2.10.2019

PRAHA

 

Zástupkyně ředitelky mateřské školy – most mezi ředitelkou a pedagogickým týmem

Časová dotace: 8 vyuč. hodin

Lektor: Mgr. Alena Matějovská

 

 

1 200 Kč

Přihlásit se

6.11.2019

PRAHA

Asertivní komunikace a chování

Časová dotace: 8 vyuč. hodin

Lektor: Mgr. Květa Hrbková

 

1 200 Kč

Přihlásit se

6.11.2019

PRAHA

Komunikace jako účinný nástroj spolupráce pedagoga a rodiče

Časová dotace: 8 vyuč. hodin

Lektor: Gabriela Hermannová

 

1 200 Kč

Přihlásit se

10.12.2019

PRAHA

Adventní vyprávění

Začátek:  v 19 hod.

František Kreuzmann

 

250 Kč