Alkion centrum – vzdělávání dospělých a poradenství

 

Alkion centrum je společnost zaměřená na vzdělávání dospělých a poradenství v oblasti osobnostního i profesního rozvoje. Vytváříme a realizujeme programy na podporu osobnosti a tím i stability jakékoli profese, její flexibility a kreativity.

 

Kniha a CD – Boží memorandum

 

 

Termín konání
Místo
Kurz
Rozsah
Lektor
Účastnický poplatek Odkazy

2.10.2019

PRAHA

Zástupkyně ředitelky mateřské školy – most mezi ředitelkou a pedagogickým týmem

Časová dotace: 8 vyuč. hodin

Lektor: Mgr. Alena Matějovská

1 200 Kč

Seminář je obsazen

12.10.2019
02.11.2019

16.11.2019

PARDUBICE

Kvalifikační zkouška – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

8 900 Kč

Přihlásit se

15.10.2019

PRAHA

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – Psychohygiena pomocí ARTETERAPIE

Časová dotace: 8 vyuč. hodin

MUDr., Bc. Lucie Holohlavská

1 200 Kč

Přihlásit se

6.11.2019

PRAHA

Asertivní komunikace a chování

Časová dotace: 8 vyuč. hodin

Lektor: Mgr. Květa Hrbková

1 200 Kč

Přihlásit se

6.11.2019

PRAHA

Komunikace jako účinný nástroj spolupráce pedagoga a rodiče

Časová dotace: 8 vyuč. hodin

Lektor: Gabriela Hermannová

1 200 Kč

Přihlásit se

12.11.2019

PRAHA

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – kdo chce sílu dát, ten ji musí mít

Časová dotace: 8 vyuč. hodin

 Lektor: Mgr. Iva Freslová

1 000 Kč

Přihlásit se

13.11.2019

PRAHA

Zástupkyně ředitelky mateřské školy

Časová dotace: 8 vyuč. hodin

Lektor: Mgr. Alena Matějovská

1 200 Kč

Přihlásit se

10.12.2019

PRAHA

Adventní vyprávění

Začátek:  v 19 hod.

František Kreuzmann

250 Kč

Rezervace vstupenek