Alkion centrum – vzdělávání dospělých a poradenství

 

Alkion centrum je společnost zaměřená na vzdělávání dospělých a poradenství v oblasti osobnostního i profesního rozvoje. Vytváříme a realizujeme programy na podporu osobnosti a tím i stability jakékoli profese, její flexibility a kreativity.

 

Kniha a CD – Boží memorandum

 

 

Termín konání
Místo
Kurz
Rozsah
Lektor
Účastnický poplatek Odkazy

6.11.2019

PRAHA

Asertivní komunikace a chování

Časová dotace: 8 vyuč. hodin

Lektor: Mgr. Květa Hrbková

1 200 Kč

Přihlásit se

13.11.2019

PRAHA

Zástupkyně ředitelky mateřské školy

Časová dotace: 8 vyuč. hodin

Lektor: Mgr. Alena Matějovská

1 200 Kč

Přihlásit se

10.12.2019

PRAHA

Adventní vyprávění

Začátek:  v 19 hod.

František Kreuzmann

250 Kč

Rezervace vstupenek

7.2.2020

PRAHA

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – kdo chce sílu dát, ten ji musí mít

Časová dotace: 8 vyuč. hodin

 Lektor: Mgr. Iva Freslová

1 000 Kč

Přihlásit se

14.2.2020

PRAHA

Upevnění pozice ředitelky mateřské školy – podpora pro ředitelky MŠ

Časová dotace: 8 vyuč. hodin

Lektor: PhDr. Dana Moravcová Ph.D

1 200 Kč

Přihlásit se