Alkion centrum – vzdělávání dospělých a poradenství

 

 

 

 

Alkion centrum je  společnost zaměřená na vzdělávání dospělých a poradenství v oblasti osobnostního i profesního rozvoje. Vytváříme a realizujeme programy na podporu osobnosti a tím i stability jakékoli profese, její flexibility a kreativity.

 

Kniha a CD – Boží memorandum

 

 

Termín konání
Místo
Kurz
Rozsah
Lektor
Účastnický poplatek Odkazy

19.2.2020

PRAHA

Zástupkyně ředitelky mateřské školy I

Časová dotace:  8 vyuč. hodin

Lektor: Mgr. Alena Matějovská

 

1 200 Kč

Přihlásit se

4.3.2020

PRAHA

Komunikace jako účinný nástroj spolupráce pedagoga a rodiče

Časová dotace: 8 vyuč. hodin

Lektor: Gabriela Hermannová

1 200 Kč

Přihlásit se

23.3.2020

PARDUBICE

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – Psychohygiena pomocí zvuků přírodních nástrojů I

Časová dotace:  8 vyuč. hodin

Lektor:  Mgr. Markéta Havlová

 

1 200 Kč

Přihlásit se

29.3.2020

PARDUBICE

 

Kvalifikační zkouška – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 

8 900 Kč

Přihlásit se

16.4.2020

PRAHA

Upevnění pozice ředitelky mateřské školy – podpora pro ředitelky MŠ I

Časová dotace:  8 vyuč. hodin

Lektor:  PhDr. Dana Moravcová Ph.D

1 200 Kč

Přihlásit se

17.4.2020

BRNO

Zástupkyně ředitelky mateřské školy II

Časová dotace:  8 vyuč. hodin

Lektor: Mgr. Alena Matějovská

1 200 Kč

Přihlásit se

5.6.2020

BRNO

Asertivní komunikace a chování

Časová dotace: 8 vyuč. hodin

Lektor: Mgr. Květa Hrbková

1 200 Kč

Přihlásit se